Print
Nov 20
 • Varsity
 • game

Carondelet

Saturday TBD

Nov 29

Monday 7:00 PM - 9:00 PM

Dec 04
 • Varsity
 • tournament

@ Firebird Classic vs Gunn

Saturday 1:15 PM

Dec 06

Monday TBD

Dec 07
 • Varsity
 • tournament

@ Firebird Classic vs Palo Alto

Tuesday 6:00 PM

Dec 11
 • Varsity
 • tournament

@ Firebird Classic vs Hillsdale

Saturday 11:30 AM

Dec 18
 • Varsity
 • tournament

@ Firebird Classic vs TBD

Saturday TBD

Dec 20
 • Varsity
 • game

@ Carondelet

Monday TBD

Dec 30

Thursday TBD

Dec 31

Friday TBD

Jan 01

Saturday TBD

Jan 04
 • Varsity
 • game

@ Presentation

Tuesday 2:00 PM

Jan 06

Thursday 3:15 PM

Jan 08

Saturday 2:00 PM

Jan 12
 • Varsity
 • game

Archbishop Mitty

Wednesday 3:15 PM

Jan 15
 • Varsity
 • game

@ Saint Francis

Saturday 2:00 PM

Jan 26
 • Varsity
 • game

Presentation

Wednesday 3:15 PM

Jan 29

Saturday 2:00 PM

Feb 02
 • Varsity
 • game

Sacred Heart Cathedral

Wednesday 3:15 PM

Feb 05
 • Varsity
 • game

@ Archbishop Mitty

Saturday 2:00 PM

Feb 09
 • Varsity
 • game

Saint Francis

Wednesday 3:15 PM

Feb 25
 • Varsity
 • playoff

CCS Championship

Friday TBD